Danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook bạn nên biết!

6730 lượt xem
Nếu gần đây bạn đã tạo quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo Facebook, bạn có thể đã nhận thấy một phân loại quảng cáo mới: Danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook. Nền tảng mạng xã hội đã tạo ra sự khác biệt này cho quảng cáo về nhà ở, việc làm và tín dụng. Với tính năng mới, những quảng cáo này có các tùy chọn lựa chọn đối tượng hạn chế để ngăn chặn sự phân biệt đối xử. Danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook

Danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook là gì?

Danh mục quảng cáo đặc biệt cùa Facebook  là một phân loại mới cho các quảng cáo liên kết đến nhà ở, tín dụng hoặc cơ hội việc làm. Facebook đã tạo ra danh mục để giúp thực thi chính sách chống lại các hành vi phân biệt đối xử trong quảng cáo và ngăn chặn sự phân biệt đối xử dựa trên các đặc điểm nhân khẩu học, chẳng hạn như tuổi tác và giới tính. Theo Facebook, ba loại quảng cáo này đã được chọn vì lịch sử phân biệt đối xử lâu dài trong lĩnh vực nhà ở, tín dụng và việc làm và vì tầm quan trọng của một người có thể có việc làm, có nơi ở, và có quyền truy cập vào tín dụng. Nếu quảng cáo của bạn nằm trong phân loại này, Facebook sẽ giới hạn các tùy chọn nhắm mục tiêu theo đối tượng bạn có sẵn và ngăn bạn tạo đối tượng mục tiêu dựa trên độ tuổi, giới tính hoặc mã zip. Danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook bạn nên biết! (ảnh 5)   Các hạn chế đối với nhắm mục tiêu chi tiết có nghĩa là bạn sẽ không thể loại trừ các đối tượng cụ thể khỏi xem quảng cáo của bạn và bạn sẽ không thể nhắm mục tiêu dựa trên nhân khẩu học hoặc hành vi. Danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook
Nếu không có các tính năng nhắm mục tiêu chi tiết, người dùng không thể tạo đối tượng Lookalike cho quảng cáo danh mục đặc biệt.
Thay vào đó, bạn có thể tạo đối tượng quảng cáo đặc biệt của người dùng và Facebook sẽ hiển thị quảng cáo của bạn cho những người có hành vi trực tuyến giống với khách hàng hiện tại của bạn mà không khớp với nhân khẩu học.Danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook bạn nên biết! (ảnh 6)
Nếu bạn cố gắng sử dụng đối tượng đã lưu cho quảng cáo danh mục đặc biệt của mình, bạn có thể thấy rằng bạn có thể chỉ áp dụng một số khía cạnh của đối tượng.
Mọi độ tuổi, giới tính hoặc thông tin nhân khẩu học khác trong đối tượng sẽ không được sử dụng, nhưng các cài đặt còn lại sẽ được áp dụng cho quảng cáo của bạn. Danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook Ngoài những hạn chế nhắm mục tiêu đối tượng này, quảng cáo danh mục đặc biệt cũng giống như bất kỳ quảng cáo nào khác trên Facebook.

Chọn đúng danh mục với SONA

Khi tạo một chiến dịch liên quan đến tín dụng, việc làm hoặc nhà ở và nhắm mục tiêu đối tượng ở Việt Nam, bây giờ bạn phải chọn một danh mục quảng cáo đặc biệt mô tả đúng nhất quảng cáo của bạn.
Các công cụ lựa chọn đối tượng cho các danh mục đặc biệt này được giới hạn để giúp bảo vệ mọi người trên Facebook khỏi sự phân biệt đối xử bất hợp pháp.
SONA cam kết giúp bạn chọn danh mục chính xác cho chiến dịch của mình, ngăn chặn sự phân biệt đối xử bất hợp pháp và đảm bảo tuân thủ Chính sách quảng cáo của Facebook.Danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook Vậy làm thế nào để bạn biết liệu quảng cáo của bạn có đủ điều kiện cho Danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook không? Hãy cùng xem một vài ví dụ.

3 phân loại quảng cáo đặc biệt trên Facebook

Ba loại quảng cáo bị ảnh hưởng bởi Danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook là quảng cáo liên quan đến nhà ở, việc làm và cơ hội tín dụng.

Nhà ở

Các nhà phát triển bất động sản có thể phân biệt đối xử theo vị trí, Facebook đưa quảng cáo quảng bá hoặc liên kết trực tiếp đến các cơ hội nhà ở hoặc lợi ích liên quan vào Danh mục quảng cáo đặc biệt của họ. Quảng cáo bị ảnh hưởng bao gồm:

Cơ hội bán hoặc cho thuê nhà, căn hộ, căn hộ hoặc các loại nhà ở khác

Chủ nhà hoặc cơ hội bảo hiểm thế chấp

Quảng cáo cho vay mua nhà

Vốn chủ sở hữu hoặc dịch vụ thẩm định

Dịch vụ sửa chữa nhà ở

Nếu quảng cáo của bạn được thiết kế để giáo dục mọi người về các quyền và trách nhiệm của họ liên quan đến các hoạt động nhà ở công bằng, thì quảng cáo của bạn không thuộc Danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook. Bạn có thể sử dụng biểu tượng Cơ hội nhà ở bình đẳng như một phần của quảng cáo để phân biệt với các loại quảng cáo nhà ở khác.
Mặt khác, quảng cáo từ We Richt, Realtor là một ví dụ rõ ràng về quảng cáo nhà ở loại đặc biệt. Nó thúc đẩy việc bán nhà và liên kết trực tiếp đến danh sách bán. Danh mục quảng cáo đặc biệt của facebook Nếu bạn vẫn quan tâm đến việc nhắm mục tiêu theo vị trí, bạn có thể giới hạn quốc gia trên Đối tượng quảng cáo đặc biệt của mình để giới hạn phạm vi tiếp cận với nhiều người dùng địa phương hơn. Bạn cũng có thể giới hạn kích thước của Đối tượng quảng cáo đặc biệt để bạn tiếp cận một nhóm người dùng ít xác định và rộng hơn. Danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chọn kích thước đối tượng mà nhỏ hơn nguồn đối tượng của bạn? Facebook sẽ đặc biệt chọn lọc và hiển thị quảng cáo của bạn cho những người có hành vi trực tuyến phù hợp nhất với nguồn đối tượng bạn đã chọn.

Tín dụng

Bất kỳ quảng cáo nào quảng cáo hoặc liên kết trực tiếp đến cơ hội tín dụng hoặc dịch vụ liên quan đều thuộc Danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook. Quảng cáo cơ hội tín dụng bao gồm:

Tất cả quảng cáo thẻ tín dụng, bất kể chúng có bao gồm ưu đãi cụ thể không

Cho vay thế chấp hoặc cung cấp tái cấp vốn

Quảng cáo dịch vụ cho vay cá nhân, kinh doanh hoặc tự động

Ví dụ: Ngân hàng Hoa Kỳ đã đăng một quảng cáo cho thẻ tín dụng có thương hiệu của họ đủ điều kiện là quảng cáo danh mục đặc biệt.Danh mục quảng cáo đặc biệt của FacebookNgay cả với các hạn chế nhắm mục tiêu quảng cáo đặc biệt, bạn vẫn có thể sử dụng các tính năng nhắm mục tiêu quan tâm của Facebook ngay khi quảng cáo tín dụng. Ví dụ, giả sử bạn quảng cáo thẻ tín dụng với chương trình phần thưởng hoàn lại tiền. Bạn có thể nhắm mục tiêu người dùng đã thể hiện sự quan tâm đến các chương trình phần thưởng hoàn lại tiền hoặc những người thích các trang liên quan đến các chương trình này. Danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook Sở thích được gắn liền với nhân khẩu học, do đó, bạn vẫn có thể sử dụng chúng làm yếu tố nhắm mục tiêu trong Danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook.

Việc làm

Phân loại danh mục quảng cáo đặc biệt cuối cùng là việc làm Quảng cáo liên kết đến hoặc mô tả các cơ hội việc làm, bao gồm:

Công việc toàn thời gian hoặc bán thời gian

Thực tập

Chương trình chứng chỉ chuyên nghiệp

Quảng cáo cho bảng công việc hoặc hội chợ việc làm

Quảng cáo mô tả lợi ích của việc làm việc tại một công ty cụ thể, ngay cả khi đó không phải là một lời mời làm việc cụ thể

Chương trình khuyến mãi này từ trường trực tuyến eCornell đủ điều kiện là một quảng cáo danh mục đặc biệt bởi vì nó Quảng cáo một chương trình chứng chỉ chuyên nghiệp.Danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook
Để khắc phục các hạn chế danh mục đặc biệt cho quảng cáo công việc của bạn, hãy xem xét các sở thích nhắm mục tiêu liên quan đến ngành công nghiệp của vai trò hoặc chương trình chứng chỉ. Ví dụ: eCornell có thể nhắm mục tiêu dựa trên sở thích tiếp thị cho chứng chỉ chuyên môn của họ. Hoặc quảng cáo việc làm chính sách công có thể nhắm mục tiêu người dùng quan tâm đến chính phủ và chính trị.
Quảng cáo nhà ở, tín dụng và việc làm phải tuân thủ các hạn chế nhắm mục tiêu Danh mục quảng cáo đặc biệt của Facebook, nhưng bạn vẫn có thể thu hẹp phạm vi tiếp cận của quảng cáo bằng cách nhắm mục tiêu sở thích và giới hạn quy mô đối tượng của bạn.
Bạn đã đăng một quảng cáo danh mục đặc biệt? Hãy cho chúng tôi về kinh nghiệm của bạn trong các ý kiến!
Thuật ngữ liên quan
Facebook , World Wide Web ,Công việc ,Đức hạnh ,Hoa Kỳ ,Công nghệ ,Khán giả mục tiêu ,Địa vị xã hội ,Các vấn đề xã hội , Tổ chức xã hội ,Bất bình đẳng xã hội ,Công nghiệp dịch vụ , Quyền , Dịch vụ tài chính bán lẻ , Tái cấp vốn , Môi giới bất động sản ,Đánh giá bất động sản ,Địa ốc ,Không gian công cộng , Khái niệm tâm lý ,Bất động sản , Luật riêng , Định kiến ​​và phân biệt đối xử ,Chính trị , Tài chính cá nhân ,Cần phải biết ,Vay thế chấp , Bảo hiểm thế chấp ,Tiền bạc , Kinh tế vi mô , Tiếp thị , Thị trường (kinh tế) ,Sự quản lý , Chương trình khách hàng thân thiết , Khán giả giống , Cho vay ,Tiền vay , Trách nhiệm (kế toán tài chính) ,Pháp luật ,Sự công bằng ,Việc làm ,Thực tập sinh ,Quan tâm ,Bảo hiểm , Bất công ,Thông tin , Bất bình đẳng ,Quyền con người ,Các hoạt động của con người , Phân biệt đối xử nhà ở tại Hoa Kỳ ,Bảo hiểm nhà ở , Vốn chủ sở hữu Thông tin chính phủ ,Chính quyền , Giới tính ,Các dịch vụ tài chính ,Tài chính , Quyền bình đẳng , Việc làm , Chủ nghĩa Egalitarian ,Nên kinh tê , Luật kinh tế , Phân biệt đối xử , Sự khác biệt , Nhân khẩu học ,Món nợ , Không gian mạng ,Văn hóa ,Thẻ tín dụng ,Tín dụng ,Đại học Cornell , Chung cư , Tuân thủ (tâm lý) ,Công ty ,Giao tiếp , Quyền công dân và quyền tự do , Chương trình thưởng hoàn lại tiền ,Luật Kinh doanh , Kinh tế kinh doanh ,Kinh doanh ,Hành vi , Ngân hàng ,Ngân hàng , Đạo đức ứng dụng ,Căn hộ, chung cư , Quảng cáo Facebook ,World Wide Web ,Work ,Virtue ,United States ,Technology ,Target audience ,Social status ,Social issues ,Social institutions ,Social inequality ,Service industries ,Rights ,Retail financial services ,Refinancing ,Real estate broker ,Real estate appraisal ,Real estate ,Public sphere ,Psychological concepts ,Property ,Private law ,Prejudice and discrimination , Politics ,Personal finance ,Need to know ,Mortgage loan ,Mortgage insurance ,Money ,Microeconomics ,Marketing ,Market (economics) ,Management ,Loyalty program ,Lookalike audience ,Loans ,Loan ,Liability (financial accounting) ,Law ,Justice ,Job ,Internship ,Interest ,Insurance ,Injustice ,Information ,Inequality Human rights ,Human activities ,Housing discrimination in the United States ,Home insurance ,Home equity ,Government information ,Government ,Gender ,Financial services ,Finance ,Equality rights ,Employment ,Egalitarianism ,Economy ,Economic law ,Discrimination ,Difference ,Demography ,Debt ,Cyberspace ,Culture , Credit card ,Credit ,Cornell University ,Condominium ,Compliance (psychology) ,Company ,Communication ,Civil rights and liberties ,Cashback reward program ,Business law ,Business economics ,Business ,Behavior ,Banking ,Bank ,Applied ethics ,Apartment ,Advertising

Pin It on Pinterest